YANGIN KESİCİ ÇELİK KAPILAR

ÜRETİM VE BİLGİLENDİRME
BİLGİ:

Sliding ve Hinged model yangına dayanıklı kapılar, çok büyük açıklıklarda yangın izolasyonu sağlamak için kullanılan kapılardır. Bu kapılar EN normlarına göre test edilmiştir ve 120 dakika yangın dayanım sınıfında sertifikalara sahiptir. Sliding kapılar, yan dikme içinde bulunan bir ağırlık ile üst rayda kapıyı tutan Elektromagnet mekanizmasının, yer çekimi kuvveti ile ters yönlü hareketi prensibiyle çalışmaktadır.

Yangın hattından gelen sürekli zayıf akım ile kapıyı tutan Elektromagnet, hattın yangın anında kesilmesi ile kapıyı bırakır ve yan raydaki ağırlık da kapıyı kapatarak yangın izolasyonu sağlar. Kullanılacağı yerin fiziki durumuna göre, tek yana, çift yana veya teleskopik olmak üzere çeşitli açılım alternatifleri vardır.

Hinged kapılar ise büyük ölçülü kanatlı kapılardır. Koridor geçişi gibi yanlarda boşluk bulunmayan alanlardaki geniş açıklıklarda kullanılabilir. Endüstriyel özel menteşeler ile kasaya bağlı duran kanatlar, istenilmesi durumunda elektromagnetler ile açık tutularak yangın anında kapanabilmektedir.